Prázdniny

29.08.2022

O prázdninách jsme chvíli nabíraly nové síly, ale nejen to. V Bobří zahradě proběhly dva příměstské tábory, se kterými jsme putovali časem. V potoce jsme objevili vzkaz, který nám tu zanechal sám pan Mendel a přes stroj času jsme se dostali do pravěku . Setkali jsme se s pračlověkem, který nám názorně ukázal jak to u nich chodí, druhý den jsme jsme se přenesli do starověkého Řecka, vyšlápli si na "Olymp" a den završili jak jinak než Zahradní olympiádou. další den jsme navštívili středověk a samotného Karla IV. a na závěr týdne jsme se objevili v 19.století a v rámci pokladovky poznali nejdůležitější vynálezy tohoto století. Taky nechyběl celodenní výlet do Klubu deskových her Vrtule ve Valašském Meziříčí a taky do Pevnosti poznání v Olomouci. Tak zase za ro Ahoj.!