Informace k příměstkému táboru

19.05.2021

Dobrodružství v Bobří zaHRAdě

Konkrétní informace k příměstskému táboru naleznete na stránkách /https://skauti-hranice.cz/akce/primestsky-tabor/